Nhà 2 tầng, 5 phòng ngủ, 2 tắm, 2 parking

Overview

Nhà 2 tầng, 5 phòng ngủ, 2 tắm, 2 parking, vườn rộng, gần trường học và park $3,000.00/tháng. Liên lạc (605) 539-1817. Địa chỉ 311 S.19th. (*1774)

Description

Nhà 2 tầng, 5 phòng ngủ, 2 tắm, 2 parking, vườn rộng, gần trường học và park $3,000.00/tháng. Liên lạc (605) 539-1817. Địa chỉ 311 S.19th. (*1774)


Address

United States

Phone
(605) 539-1817