Nhà cho thuê vùng Evergreen

Overview

Nhà cho thuê vùng Evergreen khu 95148 gồn 3PN, 2PT, học khu tốt, yên tĩnh, tiện lợi shopping và chợ. Nhận Housing. Liên lạc (408) 826-9103. (*1768)

Description

Nhà cho thuê vùng Evergreen khu 95148 gồn 3PN, 2PT, học khu tốt, yên tĩnh, tiện lợi shopping và chợ. Nhận Housing. Liên lạc (408) 826-9103. (*1768)


Address

United States

Phone
(408) 826-9103