Database Error. System Administrator has been notified and this problem will be solved as soon as possible. We are sorry for the inconvenience. Minh Thao Tran - NEW YORK LIFE INSURANCE | San Jose, California, United States
Best Value
Address:
550 S Winchester Blvd, San Jose, CA 95128
San Jose, California 95128
United States
phone:
view phone(408) 644-6004

Description

Công Ty New York Life đang tuyển đại diện bảo hiểm và dịch vụ tài chánh.

- Có kinh nghiệm bán hàng càng tốt.
- Đại diện được cung cấp bảo hiểm Y tế, Nha khoa và 401 .
- Đại diện được học khoá huấn nghệ và có cơ hội tham gia Ban Quản Trị cho ứng cử viên đủ tiêu chuẩn.

Vui lòng lấy hẹn với TRẦN MINH THẢO, Partner New York Life Insurance Company để được phỏng vấn.