Database Error. System Administrator has been notified and this problem will be solved as soon as possible. We are sorry for the inconvenience. Phạm, Trúc N D.C. | San Jose, California, United States

Good to know
   Features
   • Chuyên Trị:
   • 1. Tai nạn xe cộ
   • 2. Tai nạn sở làm
   • 3. Tai nạn thể thao
Address:
639 Tully Rd
Suite G2
San Jose, California 95111
United States
phone:
view phone(408) 947-8684

Description

Chuyên Trị:
1. Tai nạn xe cộ
2. Tai nạn sở làm
3. Tai nạn thể thao
TRỊ CÁC BỆNH:
• Đau cổ
• đau nhức do lưu thông, xe cộ
• Nhức đầu, (Migraine)
• Phong thấp
• Carpal Tunnel Symdrome
• Tennis Elbow
• Cụp xương sống
• Bong gân
• Các chứng đau nhức
văn phòng có làm việc với luật sư Mỹ và Việt Nam để đảm trách giấy tờ cho quý vị
Nhận các loại bảo hiểm và Medicare


Thứ Hai, Thứ Tư, Thứ Sáu. 9AM-6:00PM
Thứ Ba, Thứ Năm, Thứ Bảy. 9AM - 1:00PM